Własność intelektualna

Strona https://www.amperesystem.com jest własnością i pod zarządem spółki A.M.P.E.R.E System S.A.S. Wszystkie elementy, w tym znaki towarowe, loga i nazwy domen znajdujących się na https://www.amperesystem.com są chronione przez prawo dotyczące własności intelektualnej i należą do A.M.P.E.R.E. System S.A.S lub są przedmiotem zezwolenia na użytkowanie.

Informacje prawne

Wydawca strony:
A.M.P.E.R.E. System
Parc d’Activités du Vert Galant
3 Rue Antoine Balard
CS 27526 St Ouen l’Aumône
95040 Cergy Pontoise Cedex
Tél: +33 (0)1 34 64 72 72
E-mail: alexandra@amperesystem.com
RCS Pontoise B 342 527 090
Kapitał zakładowy: 180.000 €
Nº TVA: FR 45 342 527 090

Dyrektor ds. wydawniczych: Stéphane RODA

Host:
Oxymium

10 Rue Rochambeau
75009 Paris
Tél: +33 1 74 73 39 75
E-mail: contact@oxymium.net

Strona i jej treść podlegają prawodawstwu francuskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy francuskie.